Kronika

Jde o nejdůležitější a nejčtenější českou kroniku. Kam se hrabe Hájek z Libočan! To se nedá srovnat.


Následující stránky přináší hrozivé svědectví o událostech, které se Disharmonikům přihodily během jejich existence. Nejstrašnější na tomto dokumentu je skutečnost, že zatím nemá konce a je průběžně aktualizován. Autorem tohoto plagiátu je ctihodný kronikář Mistr Banjo.

S hrdostí prohlašujeme, že všechny uvedené informace jsou zkreslené, subjektivní a tendenční. Ovšem kam se hrabeme na Vencu Hájka z Libočan! Okres Litoměřice stále vede...

Prehistorie
Rok 1995
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024

Pokud se vám kronika nelíbí, nebojte se. Nejste sami.


Hlavní stránka