Adam a ...

Milostný příběh o prvním setkání.


Adam seděl na břehu řeky a přemítal: "Mám skočit do vody? Ano nebo ne?". Raději ne. Neuměl plavat a život měl stále před sebou. Vždyť za dva týdny mu bude osmnáct. Lepší bude pořádně si užívat života. Měl by začít taky dělat ty věci, co dělají dospělí. Kluci ze třídy už takové věci dělají. Většina z nich se jistě jen vychloubá a v podstatě neví o čem hovoří, ale někteří to skutečně dělají. Jako třeba Horáček. Toho Adam viděl minulý týden. Rychle se sice schoval ve křoví, ale Adamovi bylo všechno jasné. Dělal to a ostatní také. Ostatně to na nich bylo často vidět. Měli rozzářené oči a duchem byli většinou nepřítomni. I on to dokáže, již to nemůže déle odkládat. Musí se vydat na lov. Musí si najít svého životního partnera.

Ale nebylo to lehké. Adam jen těžko překonával svůj ostych. Často chodil do vinárny a tam si očima vybral svůj idol. Snažil se posadit co nejblíže vedle ní a nasával její vůni. Neměl odvahu se na ni přímo podívat. Vždy jen pokradmu mrkl vytouženým směrem. Často však nevydržel napětí situace a utekl pryč. Toulal se pak podél řeky nebo v lese a přesvědčoval sám sebe, že na tom není nic špatného. "Dělají to všichni. Musím to taky dokázat." Leč slova se vypouštěla snadno, ale skutky se činily mnohem hůře. A tak se Adam alespoň oddával snění, jaké to bude, až to přijde.

Zatímco spolužáci již měli většinou vybrán svůj idol, Adam měl zatím jen mlhavé představy. Během mužných rozhovorů mu kamarádi vysvětlovali výhody a přednosti té či oné. Adam se však nechtěl do takového dobrodružství vrhnout po hlavě. Koupil si literaturu a začal danou problematiku důkladně studovat. Brzy však zjistil, že knihy mu s toto případě nepomohou. Byly tak sice náznaky jakých si slastí, ale konkrétnějšího popisu se nedočkal. Adam si uvědomil, že musí získat vlastní zkušenosti.

Domluvil se s chlapci a vyrazil na zábavu. Sedl si ke společnému stolu a pozorně sledoval, jak to dělají ostatní. Kamarádi neznali ostych a zcela bez zábran brali objekt své touhy do rukou. Nedbali na okolí a tiskli svou vyvolenou ke svým rtům. Adam byl barbarstvím svých kamarádů šokován až znechucen. To on si lásku představoval zcela jinak. Již chtěl odejít, když ji spatřil.

Byla to láska na první pohled. Byla u kraje stolu jen tak sama, opuštěná. Adam neodolal a přistoupil k ní. Chvíli předstíral, že ho vůbec nezajímá. Chtěl se s ní jen tak nenápadně seznámit, leč jeho touha byla silnější. Přiskočil ke své vyvolené a dychtivě ji popadl. Zuřivě ji přitiskl ke svým rtům. Ona vnikla do jeho úst. A to byla Adamova zkáza. Zamiloval se do ní celou svou duší. Život bez ní se stal pro Adama nemožný. Musel ji mít stále při sobě. Nikdo už Adama nikdy neviděl bez ní. Všichni je znali. Byla to známá dvojice. Adam a Vodka.


Poznámka : Případná podobnost se skutečností není náhodná.


Literární poklesky

Hlavní stránka