Pozvánka na křest

Každé album je třeba pokřtít.


Náš milý posluchači,

velice nás potěšilo, že i ty patříš mezi příznivce (od)vážné hudby, kterou sis oblíbil pro její jemnou až líbeznou melodiku a tichou, nevtíravou rytmiku. Typickým až vrcholným představitelem této hudby je skupina, kterou mi skromnost, charakteristická pro všechny členy Disharmoniků, nedovolí jmenovat.
Nechci Tě však unavovat opakováním faktů, které již jistě dávno znáš. Budu se raději rovnou věnovat tomu nejdůležitějšímu.

Nově nahraná alba skupin jsou obecně na velmi nízké úrovni. Marně si skladatelé, interpreti, textaři, zvukaři, nosiči aparatur, posluchači i nejširší vědecká veřejnost kladli otázku: "Jak je možné, že to zní tak hrozně?" Nic nepomohlo sebevětší úsilí, které bylo tvorbě alba věnováno. Byla to prostě záhada.
Naštěstí celý problém byl v poslední době na solidní vědecké úrovni nejen popsán, ale i vysvětlen.
Dnes již je známo, ověřeno praxí, vědeckými studiemi a potvrzeno sdělovacími prostředky, že kvalitu nahrávky lze prudce zvýšit velice jednoduchou procedurou, kterou lze zvýšit kvalitu nahrávky minimálně o 138.976%, v průměru pak o 153.209%. Nejlepší CD jsou ty, které jsou zakoupeny těsně po provedení zlepšovacího aktu, neboť ten postupem času pomalu vyprchává. Tomuto vyprchávání nelze zabránit sebelepším obalem. Je však možné zakonzervovat stav procesem zakoupení CD. Při platbě dochází k zafixování kvality, která již zůstane na dané úrovni na věčné časy a nikdy jinak. Zajímavý je také fakt, že tuto přidanou kvalitu nelze žádným způsobem zkopírovat. Jistě Tě, věrný posluchači, zajímá, jak se zmiňovaného zvýšení kvality dosahuje.

Celý postup se provádí takto. V uzavřené místnosti (nejlepších výsledků se dosahuje v rockovém klubu) se shromáždí několik jedinců. Čím větší počet naverbovaných osob se akce zúčastní, tím vyšší kvality se ve výsledku dosáhne. Pak je nutné v přítomných navodit specifický stav duševního transu. K tomu se s úspěchem využívá vystoupeni minimálně jedné kapely, která je spřátelena se skupinou, jež nové album vydává. Poté, co jsou účastníci aktu náležitě rozjařeni, vystoupí hlavní grupa a několika písněmi doladí stupeň transu tak, aby se co nejvíce blížil lidskému šílenství. Pak se vezme jedno CD a zodpovědná osoba jej polije tekutinou. Praxe ukázala, že nejlepší je použít kapalinu na bázi alkoholu s velkým množstvím bublinek. Tekutina působí jako katalyzátor a díky ní se vytvořená atmosféra přenese na daný nosič. Zajímavé je, že stačí takto infikovat jediný vzorek, ze kterého se nákaza okamžitě rozšíří na všechny ostatní vydané CD, a to rychlostí vyšší než světlo. Celému uvedenému procesu se odborným termínem říká křest.

Abych Tě, náš milý platící posluchači, dále nenapínal, prozradím Ti, že i skupina Disharmonici bude 14. prosince kolem 8 hodiny večerní tuto proceduru provádět v klubu Pod lampou v Plzni. O Tvé správné naladění se postará kapela Petr Mach a navíc i jedna nejmenovaná skupina. Milý posluchači, máš se věru na co těšit.

V dokonalé úctě s pozdravem No nazdar se na Tebe těší
skromná a dokonalá skupina

Disharmonici


Literární poklesky

Hlavní stránka