O číslech

Tradiční přednáška docenta Bambuly.


Často jsem dotazován podle čeho získaly čísla jako jsou např. 7,12,13,24 a pod. své zvláštní postavení. Proč má den 24 hodin? Proč je sedmička šťastné číslo? A další podobné otázky.

Vysvětlení je v podstatě jednoduché. Jak jistě sami tušíte, příčinou je genetická výbava člověka.

Kdysi dávno měl člověk na každé končetině sedm prstů. Proto není divu, že sedmička se stala pro člověka důležitým číslem. V té době měl například každý měsíc 28 dní (podle počtu všech prstů). Rok měl, jak jistě tušíte, 14 měsíců.

Také důvod proč má týden sedm dní je díky počtu prstů zcela jasný. Člověk si, díky svým prstům, mohl snadno spočítat kolik dní mu zbývá do konce týdne. A právě z tohoto období pochází i známé pořekadlo: "Neumí do sedmi počítat." Ještě bych chtěl poznamenat, že původně měl týden sedm pracovních dní. Tak jak se člověk vyvíjel a ubývaly mu prsty, zkrátil se pracovní týden na dnešních pět pracovních dní. Někteří odborníci tvrdí, že tento proces není u konce, a lze očekávat, že v budoucnu bude mít člověk jen dva nebo tři prsty. Doufejme, že se též příslušně přizpůsobí i pracovní týden.

K přechodu z sedmi prstů na šest a poté až na pět samozřejmě nedošlo okamžitě. Bylo to dlouhé období plné mutací. Snadno tedy pochopíme, že sedmička se stala šťastným číslem, zatímco třinácka byla považována za číslo nešťastné. Postupem času, však lidé dospěli k šesti prstům. Bylo to právě v době, kdy člověk začínal měřit čas. Není proto divu, že časové odbdobí celého dne rozdělili podle počtu všech prstů na 24 dílů. Došlo i ke změně kalendáře. Počet měsíců v roce byl redukován na dvanáct. Díky zpřesňování astronomických měření došlo k prodloužení většiny měsíců.

Dále v té době došlo k ustanovení nové jednotky zvané tucet. Tucet byl definován jako soubor obsahující dvanáct jednotek. Protože se však vyjímečně vyskytovali i lidé s 14 prsty, byla zavedena doplňková jednotka veletucet, která obsahovala 14 prvků.

Je zajímavé, že k jednotka kopa, byla zavedena až mnohem později. Bylo to v přechodovém období, kdy někteří lidé již měli pět prstů, zatímco zůstávali i jedinci s šesti prsty. V té době vznikla potřeba větší jednotky než je tucet. Došlo však k velkým sporům. Pětiprsťáci navrhovali na tuto jednotku číslo 100 (10x10), zatímco šesťáci prosazovali číslo 36 (6x6). Nakonec došlo ke kompromisu a bylo zvoleno číslo 60 (6x10) a jednotka byla nazvána kopa, podle Alfréda Kopy, který tento kompromis navrhl. Ptáte se možná, proč nebylo zvoleno číslo 30 (6x5), podle počtu prstů na jedné ruce? Vysvětlení je jednoduché. V době kdy probíhaly tyto spory, bylo již pětiprsťáků dvakrát více, než šestiprsťáků.

Další vývoj matematiky, již neovliňoval genetický vývoj, ale technika. Například parní pila ovlivnila počet prstú na ruce mnohem více, než přirozený přírodní výběr. Matematika na tento vývoj reagovala zavedením různých číselných soustav, jako jsou např. osmičková nebo dvojková soustava.

Doufám že jsem vám problém s výzmamnými čísly dokonale vysvětlil. Chtěl bych jen ještě upozornit čtenáře, že vůbec nestojím o vaše případné dotazy.

doc. Bambula


Upozornění : Docent Bambula má tuto E-mailovou adresu : Bambula@mail.net .


Literární poklesky

Hlavní stránka