Punkionála

Projev generálního punkovníka na 7. sjezdu Strany pravého punku.


Vážení punkeři, milé punkerky,

situace s oblasti lehké hudby je těžká. Z většiny rádii byly před našima ušima vytunelovány kvalitní písničky a zbyly jen laciné popěvky nevalné úrovně. Již tak kritický stav hudby ještě prohlubuje návrat interpretů, kteří byli populární za minulého režimu. Zlé situace zákeřně využívá lehká rekreační hudba, která svým neustálým opakováním přispívá k vymývání mozků a k ztrátě hudebního vkusu. A jako by to všechno nestačilo, tak se nám v poslední době přemnožilo techno.

Této svízelné situaci se Disharmonici, věrni tradičnímu punkovému odkazu, rozhodli čelit zvýšenou hudební disharmonií. Členové tohoto souboru nejednotně přijali nečestný závazek, že všechny své pětiminutové skladby (tzv. pětiminutovky) odehrají za dvě minuty.

Punku zdar

Disharmonikům obzvláště


Upozornění : Tento projev byl maličko zkrácen ze své původní 63 stránkové podoby.


Literární poklesky

Hlavní stránka